godlo

szyszka

Informacje o kole biologicznym

Zajęcia Koła biologicznego odbywają się we wtorki od 15.15 do 16.00 i obejmują tematykę związaną z przygotowaniem uczniów do kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz z ukierunkowaniem grupy piszącej prace do konkursu przyrodniczego „Mój Las”.

Program pracy uczniów przygotowujących się do OWE:

  • zapoznanie z regulaminem OWE,
  • rozwiązywanie testów z lat ubiegłych,
  • przygotowanie do odpowiedzi ustnych.
 1. Program grupy piszącej prace konkursowe „Mój Las”
  • ustalenie zakresu prac każdego ucznia,
  • sporządzenie planu pracy,
  • systematyczne sprawdzanie postępów pracy,
  • ustalenie szaty graficznej (rysunki, tabele, fotografie),
  • sprawdzenie zgodności merytorycznej prac z tematem konkursu.

wstecz