godlo

szyszka

Koszty żywienia - styczeń 2020

Wyżywienie całodzienne - 11,50 zł,  obiad4
Obiad dla uczniów dochodzących - 5,10 zł
Koszty żywienia i pobytu w interncie
13 dni nauki (13 x 11,50 zł) = 149,50 zł
Czesne - 50 ZŁ

 • UWAGA

 • DNI 2 I 3 STYCZNIA 2010 R. SĄ DNIAMI WOLNYMI OD ZAJĘC DYDAKTYCZNYCH. 

 • DZIEŃ 10 STYCZNIA JEST DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z WYJĄTKIEM UCZNIÓW KLAS III i IV, KTÓRZY PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W TYM DNIU.
  UCZNIOWIE KLAS III I IV, KTÓRZY ZDAJA EGZAMIN W DNIU 10 STYCZNIA/PIĄTEK/ MOGĄ SKORZYSTAĆ Z WYŻYWIENIA W TYM DNIU PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU DO SPECJALISTY D.S ŻYWIENIA P. BŁOŃSKIEJ NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 8 STYCZNIA DO GODZ. 15.00.

  INTERNAT JEST CZYNNY OD DNIA 6 STYCZNIA /PONIEDZIAŁEK/ OD GODZ. 16.00.

  Wpłaty za wyżywienie i czesne należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca z góry na poniższe konto, podając za co jest wpłata, imię i nazwisko ucznia i za jaki miesiąc i rok;
  Numer konta: NBP O/KIELCE 51 1010 1238 0860 4613 9134 0000
  Wyprowiantowanie należy zgłosić dzień wcześniej DO GODZ. 15.00 osobiście lub telefonicznie do p. intendent lub dyżurnego wychowawcy internatu tel. 41 300 15 14
  Uczeń wyprowiantowany z danego dnia nie może przebywać w internacie w tym dniu. Ma obowiązek opuścić internat do godz. 22.00 dnia poprzedniego przed dniem, z którego jest wyprowiantowany.
  Uczniom, którzy są wyprowiantowani, a przebywają w internacie będzie anulowane wyprowiantowanie.

Weekendy zostające w styczniu - 18/19 stycznia

Na weekend mogą zostać wyłącznie ci uczniowie, którzy do środy do godz. 21.30

 w tygodniu przed weekendem zapiszą się na listę zgodnie 

z obowiązującymi w internacie procedurami.

W czasie weekendów wyżywienie uczniów we własnym zakresie.

 

wstecz