godlo

szyszka

Koło przyrodnicze „Sylwan” w roku szkolnym 2014/2015

Zajęcia w bieżącym roku szkolnym odbywać się będą w poniedziałki, w godz. 14:55 – 15:40.

Celem organizowanych zajęć jest stworzenie uczniom Technikum Leśnego możliwości poszerzenia swojej wiedzy zawodowej, zwłaszcza w aspekcie praktycznego rozpoznawania elementów przyrody, zwrócenia ich uwagi na bogactwo przyrodnicze lasu oraz inspiracji do dalszego samokształcenia w tym zakresie.

Oferta merytoryczna zajęć adresowana jest zarówno do uczniów o zdolnościach ponadprzeciętnych, dla których przewidziano zakres tematyczny wychodzący poza program nauczania realizowany w trakcie normalnego trybu kształcenia, jak i uczniów z trudnościami w zakresie opanowania wyżej wymienionych treści programu, dla których przewidziano zajęcia powtórzeniowe i utrwalające wybrane partie materiału.

W ramach spotkań zaplanowano zajęcia z nauki rozpoznawania wybranych gatunków owadów i grzybów, ze szczególnym uwzględnieniem taksonów istotnych gospodarczo. Istnieje możliwość dostosowania tematyki spotkań do potrzeb uczniów (wcześniejsza konsultacja z prowadzącym).

wstecz