godlo

szyszka

Zajęcia profilaktyczno-dydaktyczne w Areszcie Śledczym w Kielcach

W dniu 17.12.2014 r. w ramach programu profilaktyki uczniowie klasy II B wraz z wychowawcą uczestniczyli w zajęciach profilaktyczno-dydaktycznych przeprowadzonych w Areszcie Śledczym w Kielcach zorganizowanych przez pedagoga szkolnego.

Młodzież miała możliwość porozmawiania z więźniami, którzy aktualnie odbywają wyrok oraz aktywnie uczestniczą w terapii prowadzonej na terenie Aresztu. Naszym celem było uświadomienie uczniom konsekwencji związanych z nieprzestrzeganiem prawa karnego oraz pokazanie, jak przebiega proces resocjalizacji osadzonych więźniów. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wykładu prowadzonego przez terapeutę Aresztu Śledczego, który opowiadał o życiu więziennym. Mieliśmy również okazję zwiedzić miejsca, w których przebywają więźniowie, takie jak: cele, świetlice, spacerniak czy sala ćwiczeń.

Mam nadzieję, że to spotkanie profilaktyczne zapadnie w pamięć wszystkich uczestników, a dzięki temu uchroni ich od błędów, jakie popełniły w przeszłości osoby odbywające wyrok.

wstecz