godlo

szyszka

II Spotkania Sekcji Sokolniczych z techników leśnych zorganizowane w Zagnańsku

W dniach 12–14.11.2014 r. w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku spotkali się uczniowie i opiekunowie sekcji sokolniczych działających przy technikach leśnych, były reprezentacje Białowieży, Milicza, Rogozińca i Zagnańska.

 

Spotkanie zorganizował Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych przy Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku pod patronatem Dyrektora Szkoły. Celem zjazdu była popularyzacja ochrony ptaków drapieżnych oraz kultywowanie tradycji sokolniczych. Zorganizowane spotkanie zgromadziło nie tylko sokolników, ale również uczniów zainteresowanych uprawianiem czynnego sokolnictwa.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały referaty dotyczące zasad utrzymywania ptaków drapieżnych, przygotowania sokolnika do posiadania ptaka i jego trenowania.

Z dużym zainteresowaniem spotkała się prelekcja dotycząca restytucji sokoła wędrownego w Polsce prezentowana przez pana Henryka Mąkę, poparta materiałem filmowym. Następnym punktem programu był pokaz układania ptaków drapieżnych przygotowany przez uczniów Technikum Leśnego w Zagnańsku.

W drugim dniu spotkania uczestnicy wzięli udział w Międzynarodowych Łowach z Sokołami organizowanych przez Gniazdo Sokolnicze w Busku. Uczniowie techników leśnych mieli możliwość obserwowania łowów z orłami, sokołami wędrownymi, białozorami i rarogami. Obserwacja kunsztu sokolniczego i kultywowanie starych zwyczajów sokolniczych dostarczyły niezapomnianych wrażeń.

Uczestnicy spotkania - członkowie sekcji sokolniczych działających przy technikach leśnych wyrazili opinię, że takie spotkania w istotny sposób przyczyniają się do popularyzacji idei sokolniczej w Polsce. Opracowanie Jerzy Pawiński

wstecz