godlo

szyszka

Technikum Leśne w Zagnańsku pierwsze w woj. świętokrzyskim!

Takie miejsce w rankingu pozwala nam posługiwać się tytułem „Złotej Szkoły 2015”!Technikum Leśne w Zagnańsku zajęło pierwsze miejsce wśród techników w województwie świętokrzyskim według rankingu Perspektyw 2015. W całej Polsce nasze technikum zajmuje 21 lokatę!


skanowanie0002 001Na pewno do wyniku przyczyniło się wiele rzeczy, np.: dobrze wyposażone, nowoczesne pracownie, ale najważniejsza jest ciężka, rzetelna praca uczniów i nauczycieli nie tylko podczas lekcji, ale również podczas zajęć dodatkowych i realizowanego projektu „Rozwój uczniów, rozwojem szkoły!” /MB/
To ogromny sukces uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły. Pracujemy na ten sukces od wielu lat. W 2011 roku piąta lokata, w 2013 - trzecie miejsce, w 2014 – drugie miejsce i w roku 2015 – pierwsze miejsce.

Informacje o rankingu:

Ranking Maturalny Techników 2015

Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2014 r. zdawało minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki. W przypadku techników warunkiem dodatkowym była minimum 50-procentowa przystępowalność do egzaminów zawodowych.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Jesteśmy bardzo dumni z naszego wspólnego sukcesu!

Dodatkowe informacje:

 

 

wstecz