godlo

szyszka

II miejsce wśród techników w województwie świętokrzyskim – ranking Perspektywy 2014

Technikum Leśne w Zagnańsku na podium! W województwie świętokrzyskim nasza szkoła zajęła drugie miejsce wśród techników według rankingu Perspektyw 2014.

 W całej Polsce zajmujemy 163 pozycję, co daje nam prawo do posługiwania się Znakiem Jakości „Srebrnej Szkoły 2014”.

Jesteśmy bardzo dumni ze wspólnego sukcesu uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły! /MB/

Informacje o rankingu:

W ogólnopolskim XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2014 ocenie poddano 2.291 liceów ogólnokształcących i 1.867 techników, z których wyłoniono najlepszych 500 liceów ogólnokształcących i 300 najlepszych techników w Polsce.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Dodatkowe informacje:

wstecz