godlo

szyszka

Andrzej Klos

Nauczyciel maszynoznawstwa oraz wychowawca w internacie ZSL w Zagnańsku.

Wykształcenie średnie zdobyłem w Technikum Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, uzyskując tytuł - technik mechanik aparatury optycznej. Po ukończeniu szkoły odbyłem staż w Przedsiębiorstwie Automatyki Przemysłowej w Warszawie. Wykształcenie wyższe zdobyłem w SGGW-AR w Warszawie na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej - specjalność Technika Leśna. Po ukończeniu studiów pracowałem dwa lata w Gospodarstwie Transportowym Nadleśnictwa Zagnańsk. Od grudnia 1989 r. do dziś pracuję w ZSL w Zagnańsku. W tym czasie ukończyłem studium pedagogiczne opiekuńczo-wychowawcze oraz studium dla nauczycieli przedmiatów zawodowych. W 2007 r. ukończyłem studia podyplomowe z BHP, uzyskując tytuł inspektora BHP. Jestem także instruktorem nauki jazdy oraz posiadam uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych.

wstecz