godlo

szyszka

Informacje o kole komputerowym

Jednym z zadań koła komputerowego, które działa w internacie, jest przygotowanie wychowanków do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Uwzględnione w programie koła komputerowego treści mają na celu rozwijanie aktywności twórczej młodzieży. Z tego względu bardzo obszernie potraktowane jest w nim tworzenie dokumentów multimedialnych: graficznych, dźwiękowych, sekwencji wideo oraz projektowanie prezentacji multimedialnych.

Tematy programowe:

 • grafika komputerowa, czyli jak tworzyć i obrabiać obraz,
 • elektroniczne albumy do zdjęć i grafiki,
 • retusz fotografii, redukcja efektu czerwonych oczu,
 • tworzenie dokumentów na różne okazje np. zaproszenia, wizytówki itp.
 • tworzenie szkolnego folderu reklamowego,
 • tworzenie prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint,
 • przygotowywanie slajdów,
 • ustawianie animacji w slajdach,
 • przygotowanie i pokaz prezentacji multimedialnej,
 • redagowanie, formatowanie i drukowanie dokumentów,
 • wyrównanie tekstu w kolumnach,
 • wstawianie i formatowanie grafiki w tekście,
 • redagowanie i drukowanie dokumentów okazjonalnych i użytkowych,
 • formatowanie i modyfikowanie arkusza kalkulacyjnego,
 • wstawianie i formatowanie wykresu,
 • zasady korzystania z zasobów sieciowych,
 • prawa dostępu do folderów i plików,
 • udostępnianie plików, folderów, drukarek, CD-Romu w sieci lokalnej,
 • formatowanie i redagowanie tekstu,
 • projektowanie zaawansowane dokumentów tekstowych uzupełnione grafiką, tabelami i polami tekstowymi,
 • korzystanie z zasobów internetowych,
 • zagrożenia wynikające z nieograniczonego dostępu do informacji w sieci Internetowej,
 • korzystanie z usług wyszukiwarek internetowych,
 • zakładanie konta pocztowego,
 • tworzenie słownika podstawowych pojęć multimedialnych,
 • wykorzystywanie programów dydaktycznych do testowania swoich osiągnięć z innych przedmiotów,
 • tworzenie prezentacji multimedialnych.

Na zajęcia uczęszczają zarówno wychowankowie o szczególnych zainteresowaniach informatycznych, jak i tacy, którzy nie mieli wcześniej okazji rozwijać swych zainteresowań w tym kierunku. Pomimo postępu techniki nie wszyscy uczniowie posiadają w domach sprzęt komputerowy. Dominującą metodą pracy podczas zajęć są ćwiczenia praktyczne przy komputerze, poprzedzane niekiedy pokazem, instruktażem lub prezentacją z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.

Zajęcia odbywają się w internacie w godzinach popołudniowych.

Do dyspozycji uczniów są komputery stacjonarne w salach komputerowych w internacie oraz notebooki a także urządzenia takie jak skanery, drukarki czy rzutnik multimedialny.

Zajęcia prowadzi wychowawca internatu Tomasz Zemsta.

wstecz