godlo

szyszka

Koło biologiczne – rok szkolny 2014/2015

Celem działania koła jest praca z uczniami zdolnymi, rozwijanie ich zainteresowań przyrodniczych.

 Zajęcia Koła Biologicznego odbywają się w czwartki od 15.00 do 15.45 i obejmują tematykę związaną z przygotowaniem uczniów do kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz uczniów klasy IV do egzaminu maturalnego.

Program pracy uczniów przygotowujących się do OWE:

  • zapoznanie z regulaminem OWE,
  • poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii
  • rozwiązywanie testów z lat ubiegłych,
  • przygotowanie do odpowiedzi ustnych.

Program pracy uczniów klasy IV przygotowujących się do matury

  • poszerzenie wiedzy z zakresy biologii ogólnej,
  • rozwiązywanie testów oraz różnego typu zadań maturalnych poziomu rozszerzonego.

wstecz