godlo

szyszka

Projekt „Edukacja zawodowa w praktyce”

40 uczniów klas pierwszych i drugich naszej szkoły pod opieką 4 nauczycieli bierze udział w projekcie „Edukacja zawodowa w praktyce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

 

Głównym celem projektu jest rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych
i zawodowych, ukierunkowanych na przygotowanie do wymogów regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem kluczowych branż regionu i innowacyjnych specjalizacji oraz rozwinięcie kompetencji zawodowych u nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Projekt ten jest realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego od 1 lipca 2013r. do 30 czerwca 2015 r. w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” i Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

wstecz