godlo

szyszka

Konkurs plastyczny „W mojej szkole fajnie i bezpiecznie” rozstrzygnięty

21 października 2013 roku został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs plastyczny „W mojej szkole fajnie i bezpiecznie”. Celem konkursu było propagowanie wśród uczniów postaw tolerancji, wzajemnego poszanowania, przeciwdziałanie przemocy, zapobieganie zjawiskom patologicznym takim jak: palenie papierosów, picie alkoholu, narkomania. Ważne było również kształtowanie właściwych postaw, uczenie niesienia pomocy słabszym, reagowanie na zło.

W kategorii IV – szkoły ponadgimnazjalne - została nagrodzona praca naszego ucznia Patryka Krendzelaka.

http://mdk-lubin.pl/konkursy/wyniki/369-w-mojej-szkole-fajnie-i-bezpiecznie-2013

wstecz