godlo

szyszka

Zajęcia dydaktyczno-profilaktyczne w Areszcie Śledczym w Kielcach

Gdybym mógł cofnąć czas, nie marnowałbym życia na narkotyki…

 Takie słowa powiedział młody mężczyzna, który rozmawiał z uczniami Technikum Leśnego podczas zajęć dydaktyczno-profilaktycznych w Areszcie Śledczym w Kielcach.

Spotkanie miało miejsce 20 czerwca 2013 roku. Tematem przewodnim zajęć zorganizowanych przez pedagoga szkolnego było uświadomienie uczniom konsekwencji związanych z nieprzestrzeganiem prawa karnego oraz pokazanie, jak przebiega proces resocjalizacji osadzonych więźniów. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali wykładu prowadzonego przez psychologa z Zakładu Karnego, zobaczyli również miejsca, w których przebywają więźniowie, takie jak: cele i spacerniak.

Celem spotkania profilaktycznego jest uchronienie młodych przez błędami, jakie popełniały w przeszłości osoby odbywające wyroki.

wstecz