godlo

szyszka

Zajęcia dydaktyczno-profilaktyczne w Areszcie Śledczym w Kielcach

W ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki w dniu 23 maja br. klasa II Technikum Leśnego udała się do Aresztu Śledczego w Kielcach na zajęcia dydaktyczno-profilaktyczne zorganizowane przez wychowawcę klasy oraz pedagoga szkolnego.

Tematem przewodnim zajęć było uświadomienie uczniom konsekwencji związanych z nieprzestrzeganiem prawa karnego oraz jak przebiega proces resocjalizacji osadzonych więźniów. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali wykładu prowadzonego przez pracownika Aresztu Śledczego, który opowiadał o życiu więziennym. Mieliśmy również okazję zwiedzić miejsca, w których przebywają więźniowie, takie jak: cele, świetlice, spacerniak czy sala ćwiczeń. Mam nadzieję, że to spotkanie profilaktyczne zapadnie w pamięć wszystkim uczestnikom oraz że uchroni ich od błędów, jakie popełniały w przeszłości osoby odbywające wyroki.

wstecz