godlo

szyszka

„Leśnik” w Europie

Od ponad trzydziestu lat ZSL w Zagnańsku współpracuje z najstarszą szkołą leśną w Liptowskim Hradku na Słowacji.

Przez kilka lat utrzymywane były kontakty ze szkołą leśną w Szwecji i z norweską firmą, która umożliwiła grupie uczniów szkoły zdobycie umiejętności pilarza.

Od 2005 roku rozwija się też partnerstwo z niemiecką szkołą leśną w Morgenröthe-Rautenkranz, które polega na wzajemnych wizytach studyjnych.

wstecz