godlo

szyszka

Projekt „Miś czyli My i Środowisko”

Od 1.01.2012 r. 18 uczniów naszej szkoły bierze udział w Projekcie „MiŚ czyli My i Środowisko” prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Wychowania, Edukacji i Rozwoju „Knieja”.

Projekt jest współfinansowany z funduszy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse 2011”.

Misją programu „Równać Szanse” jest: „Umiejętność realizacji samodzielnie postawionych celów jako szansa na dobry start w dorosłe życie”. Poprzez Projekt chcemy zwiększyć szanse na rynku pracy przyszłych leśników poprzez przygotowanie do prowadzenia edukacji środowiska lokalnego, która jest obowiązkiem każdej instytucji działającej w sektorze leśnym.

Nasi uczniowie biorący udział w projekcie przygotują materiały informacyjne i poglądowe oraz gadżety promocyjne dotyczące fauny i flory Gminy Zagnańsk. Praca odbędzie się w sekcjach: ornitologicznej, biologicznej i plastycznej. W oparciu o przygotowane materiały młodzież przeprowadzi zajęcia dla grup uczniów z okolicznych gimnazjów. Dzięki pracy przy Projekcie „MiŚ” uczniowie ZSL nauczą się analizować swoje mocne i słabe strony, nawiążą nowe relacje społeczne, kontakty z okolicznymi instytucjami, z lokalną młodzieżą gimnazjalną oraz rozwiną umiejętność pracy w grupie.

Projekt będzie trwał do 30.06.2012r. Zakończymy go sesją podsumowującą z udziałem dyrekcji ZSL i przedstawicieli zarządu Stowarzyszenia Knieja. Koordynatorem projektu „MiŚ” jest pani Izabela Cholewińska.

wstecz