godlo

szyszka

Marzena Błaut

Jest nauczycielem języka polskiego, technologii informacyjnej oraz wiedzy o kulturze. Ukończyła filologię polską Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w 1999 roku, następnie studia podyplomowe w zakresie: technologia informacyjna i informatyka w szkole na Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, studia podyplomowe w zakresie nauczania wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz informację naukową i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest czynnym egzaminatorem  maturalnym z języka polskiego.

W Technikum Leśnym w Zagnańsku uczy od 2006 roku, od 2008 roku jest opiekunem Samorządu Uczniowskiego.

wstecz