godlo

szyszka

I Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Leśnych Ministra Środowiska

I Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Leśnych Ministra Środowiska odbyło się w dniach 3-4 kwietnia 2009 roku w Zespole Szkół Leśnych w Miliczu.

W Miliczu spotkali się przedstawiciele szkół leśnych z: Białowieży, Goraja, Leska, Rogozińca, Zagnańska i oczywiście gospodarze.

Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku reprezentowali Magdalena Koperek, Adrian Skowronek oraz Grzegorz Zając wraz z opiekunami Marzeną Błaut (opiekunem SU) oraz pedagogiem szkolnym Łukaszem Ubożakiem.

Celem konferencji było przedstawienie działalności samorządów uczniowskich w poszczególnych szkołach. Uczniowie omawiali swoje dokonania oraz zamierzenia, ilustrując wypowiedzi prezentacjami multimedialnymi. Dyskutowali również o możliwości współpracy między szkołami, a także podjęli uchwałę o kontynuowaniu wspólnych spotkań.
Ważnym celem organizowanego Forum jest także integracja uczniów szkół leśnych, służyło temu ognisko w Szkółce Nadleśnictwa Milicz, a także zwiedzanie Stawów Milickich.

wstecz