godlo

szyszka

Zajęcia profilaktyczne „Konsekwencje karne związane z łamaniem prawa”

5 czerwca w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne w klasach II TL oraz III TL na temat „Konsekwencji karnych związanych z łamaniem prawa” prowadzone przez inspektora Mieczysława Gałata pracownika Straży Miejskiej w Kielcach z sekcji przewodników psów służbowych.

Przeprowadzone pogadanki i prelekcje mają na celu uzmysłowienie młodzieży, w jaki sposób wystrzegać się błędnych zachowań niosących za sobą konsekwencje prawne. Ponadto uczniowie zapoznali się z zadaniami , jakie pełnią psy służbowe podczas pracy w jednostkach policji czy straży miejskiej.

wstecz