godlo

szyszka

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku

 

1.  Rozpoczęcie  roku  szkolnego                          -  04 września 2017r.

2.  Zimowa   przerwa  świąteczna                         -  23-31 grudnia 2017r.

3.  Zakończenie  I  półrocza dla klas IV                 -  22 grudnia 2017r.

4Zakończenie  I  półrocza dla klas I, II, III            - 26 stycznia 2018 r.

5.  Zimowe  ferie                                                      -  12-25 lutego 2018 r.

6. Początek półrocza dla klas IV                             - 2 stycznia 2018 r.

6.  Początek  II  półrocza   pozostałych klas           -  29  stycznia 2018 r.

7.  Wiosenna  przerwa  świąteczna                       -  29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

8.  Zakończenie  zajęć  w  kl.  IV                             -  27  kwietnia 2018 r.

9. Zakończenie roku szkolnego                             -  22 czerwca 2018 r.

10.    Egzamin  maturalny

 • część  ustna język polski                                        -  09 – 22  maja  2018 r.
 • część ustna język obcy nowożytny                       - 05-25 maja 2018 r.
 • część  pisemna                                                       -  04 – 23  maja  2018 r.

11.    Egzamin  potwierdzający  kwalifikacje  zawodowe              

 • sesja styczeń - luty                                                 - 11 stycznia 2018 r.
 • etap  praktyczny                                                    - 10 stycznia 2018 r.(R13) 22-26 stycznia 2018 r.(R14)       


12. Dodatkowe dni  wolne  od  zajęć  lekcyjnych

 • 2-3 listopada 2017 r.
 • 30 kwiecień 2018 r..
 • 2 maja 2018 r.
 • 4 maja 2018 r.
 • 7 maja 2018 r.
 • 1 czerwca 2018 r.13. Ferie  letnie          

 • 23  czerwca  -  31  sierpnia  2018 r.

 

Podstawa  prawna:
1.   § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
2.    § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

3. art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.); § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

wstecz