godlo

szyszka

Pedagog szkolny - informacje podstawowe

Plan pracy pedagoga szkolnego

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

 

8:20 – 10:00 Wychowanie fizyczne

8:00 – 14:00

Dyżur pedagoga szkolnego

8:00 – 10:00

Dyżur pedagoga szkolnego

8:00 – 14:00

Dyżur pedagoga szkolnego

8:00 – 10:00

Dyżur pedagoga szkolnego

 

 

10:00 – 13:35

Dyżur pedagoga szkolnego.

 

10:00 – 11:00 Wychowanie fizyczne

 

10:00 – 10:45 Wychowanie fizyczne

 

 

   

11:55 – 12:40

Godzina wychowawcza

 

11:00 – 12:30

Dyżur pedagoga szkolnego

 

 

     12:45 – 13:45

Dyżur pedagoga szkolnego

 

12:30 – 13:30

Punkt konsultacyjny

 


ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:

  • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
  • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  • Podejmowanie działań wychowawczych profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
  • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
  • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
  • Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

wstecz