godlo

szyszka

Bogusław Dziedzic

dziedzic Absolwent pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Pracuje od 1991r. jako wychowawca internatu. Od 2006r. pełni funkcję kierownika internatu. Ukończone studia podyplomowe:

  • Filozofia z etyką,
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną.

Interesuje się muzyką, historią.

wstecz