godlo

szyszka

Ogłoszenie dla uczniów kl.II

 

Wykaz gatunków szkodliwych owadów do zbioru z ochrony zasobów leśnych po ukończeniu klasy II (rok szkolny 2016/17).


1. smolik szyszkowiec*,
2. omacnica szyszeń
3. słonik żołędziowiec
4. chrabąszcz majowy
5. chrabąszcz kasztanowiec
6. guniak czerwczyk
7. wałkarz lipczyk
8. listnik zmiennobarwny
9. ogrodnica niszczylistka
10. jedwabek brunatny
11. sprężyk sosnowy,
12. ponęć lśniący
13. podrzut myszaty
14. turkuć podjadek
15. komarnica (koziułka)*
16. rolnica szkółkówka
17. rolnica zbożówka
18. kluk czarny
19. kluk owalny
20. szeliniak sosnowiec
21. choinek szary
22. sieciech niegłębek
23. zmiennik brudny
24. zmiennik leszczynowiec
25. naliściak
26. smolik znaczony
27. rozwałek korowiec
28. opaślik sosnowiec
29. zwójka sosnóweczka
30. zwójka pędóweczka*
31. zwójka odrośleczka*
32. zwójka żywiczaneczka
33. skośnik tuzinek
34. osnuja sadzonkowa*
35. borecznik rudy
36. hurmakolchowiec,
37. krytoryjekolszowiec
38. rynnica topolowa
39. rynnica olchowa
40. rynnica ceglasta*
41. strzygonia choinówka
42. poproch cetyniak
43. borecznik sosnowiec
44. barczatka sosnówka
45. zawisak borowiec
46. osnuja gwiaździsta
47. brudnica mniszka
48. zasnuja świerkowa*
49. zasnuja północna*
50. zasnujawysokogórska*
51. zawodnica świerkowa*
52. opaślica świerkowa*
53. wskaźnicamodrzewianeczka*
54. wyłogówkajedlineczka*
55. wskaźnicajedliczanka*
56. wydrążkaczerniejeczka*
57. brudnica nieparka
58. białka wierzbówka
59. szczotecznica szarawka
60. kuprówka rudnica
61. zwójka zieloneczka
62. piędzik przedzimek
63. piędzik siewierak
64. zimowek ogołotniak*
65. cetyniec większy (ż)
66. cetyniec mniejszy (ż)
67. smolik sosnowiec (ż*)
68. smolik drągowinowiec (ż*)
69. przypłaszczek granatek (ż)
70. kornik sześciozębny (ż)
71. kornik ostrozębny (ż)
72. ściga fioletowa (ż)
73. żerdzianka sosnówka* (ż*)
74. żerdzianka krawiec* (ż*)
75. żerdzianka szewc*
76. kornik drukarz (ż)
77. kornik drukarczyk (ż*)
78. czterooczak świerkowiec (ż)
79. rytownik pospolity (ż)
80. kornik zrosłozębny (ż*)
81. jodłowiec krzywozębny (ż*)
82. jodłowiec kolcozębny (ż*)
83. jodłowiec Woroncowa (ż*)
84. smolik jodłowiec* (ż)
85. wgryzoń jodłowiec (ż*)
86. ogłodek wiązowiec (ż)
87. ogłodek wielorzędowy (ż)
88. ogłodek karzełek (ż*)
89. opiętek dwuplamkowy (ż)
90. opiętek bruzdkowany (ż*)
91. opiętek zwężony (ż*)
92. ogłodek dębowiec (ż)
93. jesionowiec pstry (ż)
94. jesionowiec rdzawy (ż*)
95. ogłodek brzozowiec (ż)
96. drwalnik paskowany (ż)
97. trzpiennik olbrzym (ż)
98. rytel pospolity* (ż)
99. spuszczel pospolity* (ż)
100. kołatek domowy (ż)
Na ocenę bardzo dobry oceniany będzie zestaw obejmujący 50 punktów za dowolnie wybrane okazy owadów oraz 20 punktów za dowolnie wybrane żerowiska (łącznie 70 punktów).
Za 1 okaz wybranego gatunku owada uczeń otrzymuje 1 punkt.
Za 1 okaz żerowiska wybranego gatunku owada uczeń otrzymuje 1 punkt.
Warunkiem zaliczenia jest oprócz przyniesienia zbioru rozpoznawanie przyniesionych owadów.
Okazy gatunków owadów lub okazy żerowisk gatunków owadów oznaczone gwiazdką (*) punktowane są podwójnie.
Gatunki oznaczone literą (ż) – zbiorowi i ocenianiu podlega przede wszystkim żerowisko, za dodatkowe zebranie okazu imago owada uczeń otrzymuje dodatkowy punkt.
Termin oddawania zbioru:
Zbiory owadów przyjmowane będą do 20 września, natomiast zbiory żerowisk – do końca I semestru.
Uwagi
W zbiorze powinny się znaleźć okazy owadów doskonałych wybranych gatunków owadów oraz okazy żerowisk. Owady powinny być odpowiednio wypreparowane (nabite na szpilkę lub gatunki mniejsze - naklejone na kartonik). Żerowiska owadów powinny być kompletne (widoczne wszystkie charakterystyczne objawy żerowiska), odpowiednio wypreparowane (oczyszczone, wysuszone), świeże, odpowiednio przycięte. Na zdawanych okazach nie wolno umieszczać nazw gatunkowych owadów.
Okazy o niemożliwej do jednoznacznego ustalenia przynależności systematycznej, nieodpowiednio przygotowane, niewypreparowane, w stanie daleko posuniętego rozkładu, niewysuszone, niekompletne, itp. nie będą przyjmowane.
Informacje na temat sposobu zbioru, zatruwania i preparowania owadów można znaleźć na stronach internetowych:

 

wstecz