godlo

szyszka

Koszty żywienia - wrzesień 2017

Wyżywienie całodzienne 11,50 zł, Obiad 5,10 złzywienie5 

Koszty żywienia – wrzesień 2017

20 dni nauki (20 x 11,50 zł) = 230,00zł

 Czesne - 50 ZŁ

 

  • Wpłaty za wyżywienie i czesne należy dokonać do 10 każdego miesiąca z góry na poniższe konto, podając za co jest wpłata, imię i nazwisko ucznia i za jaki miesiąc i rok.

         Numer konta: NBP O/KIELCE 51 1010 1238 0860 4613 9134 0000

  • Wyprowiantowanie należy zgłosić dzień wcześniej DO GODZ. 15.00 osobiście zgłaszając się do pani intendent.

    Uczeń wyprowiantowany z danego dnia nie może przebywać w internacie w tym dniu.

Ma obowiązek opuścić internat do godz. 22.00 dnia poprzedniego przed dniem, z którego jest wyprowiantowany.

Uczniom, którzy są wyprowiantowani, a przebywają w internacie będzie anulowane wyprowiantowanie.

 

Weekendy zostające we wrześniu: - 16/17,30/01 października

 

  • Na weekend mogą zostać wyłącznie ci uczniowie, którzy do środy do godz. 21.30 w tygodniu przed weekendem zapiszą się na listę zgodnie z obowiązującymi w internacie procedurami.

    W czasie weekendów wyżywienie uczniów we własnym zakresie

wstecz