godlo

szyszka

Streszczenie projektu na czerwiec 2015

Projekt "Mobilność i doświadczenie - nową wiedzą leśną"
w ramach "Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego"

przygotowany przez Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku na zasadzie współpracy ze szkołą leśną ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL DU LOIRET we Francji. Celem projektu jest poznanie zasad prowadzenia gospodarki i edukacji leśnej prowadzonej we Francji, poznanie zasad organizowania i przeprowadzania praktycznej nauki zawodu, oraz wprowadzenie zmian w systemie kształcenia w naszej szkole, oraz poprawa jakości kształcenia i zwiększenie konkurencyjności szkoły na rynku edukacyjnym. Uczniowie i nauczyciele otrzymają wiedzę o organizacji lasów i sposobie innego administrowania przez instytucje we Francji. Poznają sposoby elektronicznego zarządzania lasami państwowymi i prywatnymi.
Uczestnikami projektu będą uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych z naszej szkoły.
Grupa uczestników będzie wybrana spośród uczniów klas II. Niezwykle ważne wydaje się wzbogacenie oferty edukacyjnej dla w/w uczniów poprzez dodatkowe wyjazdy i podniesienie zdolności językowych, a co za tym idzie zwiększenie ich szans na rynku pracy.
Nauczyciele biorący udział w projekcie nauczają przedmiotów zawodowych. Dla kadry odbędą się dwa wyjazdy trwające po 7 dni, w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017.
W ramach projektu planowane są dwa główne rodzaje działań. Dla uczniów są to zajęcia w szkole leśnej w Bellegarde, a dla nauczycieli szkolenie kadry (job shadowing). Planowany jest wyjazd młodzieży w okresie jesiennym w ramach praktyki zawodowej zgodnej z cyklem kształcenia w zawodzie. Wyjazd uczniów na zajęcia poprzedzony zostanie intensywnym kursem językowym.

Uczestnicy projektu poprawią umiejętności językowe, poznają sposoby wykorzystania technologii informatycznych w gospodarce leśnej, zakres mechanizacji prac leśnych. Wzbogacą się również o umiejętności interpersonalne, poznają inną kulturę, czy zwyczaje. Nauczyciele udoskonalą swój warsztat pracy. Przygotują rekomendacje dotyczące kształcenia zawodowego, które po konsultacji z radą pedagogiczną i komisją kształcenia zawodowego mogą zostać wdrożone w naszej szkole.  Skutkiem tego będzie poprawa metod nauczania przedmiotów zawodowych, i lepsze organizowanie praktycznej nauki zawodu. W dłuższym wymiarze czasu, szkoła poprawi nie tylko swój wizerunek, ale i ofertę kształcenia na rynku edukacyjnym. Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku planuje stałą współpracę z Rolniczym Centrum Zawodowym z Bellegarde.

wstecz