godlo

szyszka

Lista uczestników "mobilności" wybrana na podstawie regulaminu rekrutacji uczniów na praktykę zawodową w ramach programu Erasmus+.

 L.P. Lista uczestników mobilności do Francji od 16.11 do 28.11.2015 Uzyskane punkty
1 Prątnicka Agata 28
2 Prażuch Wojciech 24
3 Rak Damian 24
4 Kowal Artur 22
5 Salwa Weronika 22
6 Wieteska Marta 22
7 Sadza Sebastian 21
8 Piskorz Zuzanna 21
9 Deperas Bartłomiej 20
10 Kaczmarczyk Wiktoria 20
11 Krzysztofik Alkesander 20
12 Kwiecień Izabela 20
13 Zawisza Karol 19
14 Copiak Przemysłąw 18
15 Noga Agnieszka 18
16 Glijer Eryk 18
17 Kochel Krzysztof 18
18 Lipnicki Bartosz 18
19 Bąk Klaudia 17
20 Królikowski Jan 17
21 Wójcik Mikołaj 17
22 Król Martyna 17
23 Bożek Piotr 17
24 Jabłoński Damian 17

Stan na 23.10.2015r.

Uczestnicy mobilności powinni przedstawić dowód osobisty lub paszport (do wglądu) w celu weryfikacji daty ważności. Lista może uleć zmianie.

wstecz