godlo

szyszka

Możemy sami decydować

„Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają,żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał,opiekował się i pilnował porządku”.

Janusz Korczak

Koleżanki, Koledzy!
Co dwa miesiące w ostatnią środę Samorząd Uczniowski spotyka się, aby omówić najważniejsze sprawy dotyczące życia szkoły oraz internatu. Każdy z Was do tego dnia może składać swoje propozycje lub wnioski dotyczące funkcjonowania naszej społeczności w szkole i internacie przedstawicielom SU. Wszystkie zostaną rozpatrzone przez nas, a następnie przekazane Pani Dyrektor.

Samorząd Uczniowski

wstecz