godlo

szyszka

Szkolenia kadry z Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

Mobilność i doświadczenie - nową wiedzą leśną

Projekt unijny w ramach Akcji 1-Mobilność edukacyjna finansowanego ze środków Programu Erasmus+

W ramach projektu unijnego Akcji 1 – Mobilność edukacyjna finansowanego ze środków Programu Erasmus+ prowadzonego w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku odbyło się szkolenie kadry pedagogicznej - job shadowing - w ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL DU LOIRET we Francji.
Szkoleniem w Rolniczym Centrum Zawodowym – filia szkoły leśnej CFA w Bellegarde – objętych zostało 10 nauczycieli z Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku. Mobilność kadry odbyła się w dniach od 18.01.2016 r. do 22.01.2016r.
Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
1. Zapoznanie z systemem szkolnictwa zawodowego z dziedziny leśnictwa, metodami nauczania przedmiotów zawodowych oraz zasadami prowadzenia praktycznej nauki zawodu w CFA Bellegarde.
2. Poznanie sposobu zarządzania gospodarstwem leśnym za pomocą systemów informatycznych oraz sposoby włączenia tych systemów do edukacji zawodowej.
3. Poznania przez kadrę nowych technologii i sposobów organizacji pracy leśnika.
4. Zapoznanie z urządzeniami informatycznymi stosowanymi w lasach (GPS, QGIS, Mapy numeryczne).
5. Zapoznanie z zasadami prowadzenia państwowych i prywatnych lasów w rejonie centralnym Francji.
6. Poznanie innych kultur i zwyczajów, zwłaszcza w obszarze leśnictwa i łowiectwa.
7. Poznanie zasad edukacji leśnej prowadzonej we Francji.
Nauczyciele z Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku mieli możliwość poznania metod nauczania przedmiotów zawodowych, funkcjonowania lasów państwowych i prywatnych. Uczestniczyli w zajęciach praktycznych – ścinka drzew. Atrakcją było porównanie sposobu ścięcia drzewa przez przedstawiciela pilarzy polskich i francuskich. Nauczyciele i pracownicy lasów z dużym zaangażowaniem odpowiadali na szczegółowe pytania dotyczące różnic w zarządzaniu gospodarstwem leśnym.
Uczestnicy projektu wśród napiętego programu szkoleniowego znaleźli czas na zwiedzanie miasteczka Bellegarde oraz zabytków Orleanu. Szkolenie kadry pedagogicznej upłynęło w niezwykle miłej, serdecznej, ale i twórczej atmosferze. Nauczyciele wiele informacji wykorzystają w pracy z uczniami Technikum Leśnego w Zagnańsku.
Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie ze szkoły przyjmującej o odbyciu szkolenia.

 

 

wstecz