godlo

szyszka

Kurs HDS – nowa edycja !

IMG 4454 Dzięki sfinansowaniu  zakupu symulatora forwardera przez Lasy Państwowe w tym roku szkolnym odbywa się kurs na żurawia,  pozwoli on osiągnąć uczniom  dodatkowe umiejętności potwierdzone egzaminem zewnętrznym.  Po zdaniu egzaminu uczniowie otrzymują uprawnienia operatora żurawia.
Aktualnie w kursie bierze udział  20 uczniów klas trzecich. Uczniowie po przygotowaniu teoretycznym i zdaniu egzaminu wewnętrznego odbywają ćwiczenia na symulatorze.
Przewiduje się również zorganizowanie kursu dla  uczniów klas drugich w drugim półroczu tego roku szkolnego. Regulamin naboru dostępny będzie u kierownika szkolenia praktycznego.
 Start lada moment!

 

  

 

 

wstecz