godlo

szyszka

Kurs pilarzy – drwali.

 

W dniu 02,11,2016 i 03,11,2016 odbył się egzamin dla uczniów z klas III na pilarza. Egzamin został przeprowadzony w drzewostanie sosnowym, na zrębie zupełnym, udostępnionym przez Nadleśnictwo Stąporków. Każdy uczestnik kursu musiał zaliczyć część teoretyczną (test) i część praktyczną ( ścinka drzewa, okrzesywanie i przerzynka). Wszystkie osoby uczestniczące w kursie uzyskały wynik pozytywny. Wśród kursantów były również dwie dziewczyny, które zaliczyły egzamin bardzo dobrze.
Oto lista nowych pilarzy:

L.P. Nazwisko Imię
1 Krzysztofik  Aleksander
2 Prażuch Wojciech
3 Deperas Bartłomiej
4 Prątnicka Agata
5 Kochel  Krzysztof
6 Piłat Igor
7 Kowal  Artur
8 Lipnicki  Bartłomiej
9 Królikowski Jan
10 Glijer  Eryk
11  Rak   Damian
12  Salwa  Weronika
13 Bożek  Piotr
14 Sadza  Sebastian
15 Marzec  Dominik
16 Copiak  Przemysław
17 Dziekan  Piotr
18 Zawisza Karol
19 Zieliński Olgierd
20 Gruszczyński Paweł
21 Olszowy  Łukasz

 

Opracował Michał Buczyński

 

wstecz