godlo

szyszka

Odpowiedzialność karna - profilaktyka uczniów nieletnich.

Funkcjonariusze I Komisariatu Policji w Kielcach oraz Wojewódzkiej Komendy Policji, Wydział Ruchu Drogowego w Kielcach w dniu 15.02.2017 r. przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych i drugich Technikum Leśnego w Zagnańsku.

Zajęcia dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, szczególnie uczniów nieletnich. Uczniowie zostali zapoznani z odpowiedzialnością karną za swoje czyny w świetle prawa karnego, ponadto funkcjonariusz przestrzegał przed zachowaniami ryzykownymi, które mogą mieć konsekwencje prawne.
Kolejnym niezwykle ważnym tematem poruszanym na zajęciach było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W tej części zajęć policjant przekazał wiele cennych wskazówek, między innymi o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności oraz unikania działań, które mogłyby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w porządku ruchu drogowego. Na koniec wszyscy uczniowie zostali obdarowani gadżetami odblaskowymi.
Opracował Łukasz Ubożak

wstecz