godlo

szyszka

Dzień Patrona Szkoły

17 lutego 2017 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły - Romana Gesinga.
Podczas uroczystego apelu uczniowie przypomnieli bogaty życiorys Romana Gesinga, wskazali na jego wybitne osiągnięcia oraz zasługi dla Lasów Państwowych, ochrony środowiska w Polsce, a także dla powstania naszej Szkoły.
Podczas apelu Pani Dyrektor odczytała zarządzenie wydane przez Romana Gesinga w 1962 roku:
„Na podstawie paragrafu 3 ustępu 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 roku w sprawie określenia szkół zawodowych, jakie mogą być prowadzone poza resortem oświaty, zarządza się, co następuje:

  • Z dniem pierwszego sierpnia 1968 roku organizuje się Technikum Leśne w Zagnańsku, w powiecie i województwie kieleckim
  • Zasady naboru uczniów oraz zakres nauczania w Technikum Leśnym w Zagnańsku określają odrębne przepisy
  • Nadleśnictwem przyszkolnym ustanawia się Nadleśnictwo Zagnańsk
  • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty przed tablicą Romana Gesinga w głównym holu szkoły.

Pięknym podsumowaniem obchodów Dnia Patrona Szkoły było wręczenie upominków uczniom, którzy w I półroczu nauki osiągnęli wysoką średnią lub byli zaangażowani w działalność społeczną na rzecz szoły.

 

wstecz