godlo

szyszka

Zajęcia praktyczne uczniów klasy II

Podczas ostatnich zajęć praktycznych (22.05.2017 r.) uczniowie klasy II mieli możliwość zapoznania się z metodami zwalczania kornika drukarza (Ips typographus), który ostatnio pojawił się w większej liczbie na terenie Leśnictwa Serbinów. Ten niewielki chrząszcz, którego larwy rozwijają się na granicy kory i drewna, stanowi śmiertelne zagrożenie dla osłabionych świerków. Uczniowie zapoznali się z metodami kontrolowania i zwalczania szkodnika, m.in. przy użyciu pułapek feromonowych. Podczas zajęć uczniowie pod nadzorem leśniczego przeprowadzili kontrolę drzewostanu pod kątem występowania tzw. drzew trocinowych, które należy usunąć.

 

wstecz