godlo

szyszka

XXI Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę

16 września 2017 r. uczniowie Technikum Leśnego w Zagnańsku wraz z opiekunami uczestniczyli w XXI Pielgrzymce Leśników na Jasną Górę.
W uroczystej Mszy św. na Szczycie jasnogórskim pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego, Krajowego Duszpasterza Leśników uczestniczyło ponad 10 tys. osób – pracownicy leśnictwa, gospodarki wodnej i parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych, przedstawiciele ruchów ekologicznych. Wraz z nimi przybyli: minister środowiska Jan Szyszko i dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski.

Przed Mszą św. zostały odczytane listy skierowane do leśników od prezydenta RP Andrzeja Dudy i marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Leśników powitał również o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry: „Tu, pod czułym spojrzeniem Maryi, możemy doświadczyć, jak blisko każdego z nas jest sam Bóg, Bóg pełen miłosierdzia i dobroci, Ojciec kochający swoje dzieci. Przecież tej dobroci i miłosierdzia potrzebują nasze serca, tak wrażliwe na piękno otaczającego nas świata, przyrodę, lasy, piękne polskie krajobrazy”.

„Drodzy leśnicy, ten dzień waszej modlitwy tu, na Jasnej Górze, niech będzie uwielbieniem Boga razem z Maryją za te piękne i wielkie dary stworzonego świata, jakimi nas obdarza. Dziękujmy za naszą Ojczyznę, za piękno natury, za ten polski dom, który dzięki wspaniałej przyrodzie i ludziom dbającym o nią, staje się miejscem kontemplacji samego Boga w jego stworzeniu, ale też pięknie służy człowiekowi” - zachęcał przeor Jasnej Góry.

wstecz