godlo

szyszka

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Komisja skrutacyjna w składzie: Szymon Pawłowski, Kinga Menducka, Gabriel Sikora, Karol Kargul, Krzysztof Serwata, Karolina Przeworska informuje, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 29 września 2017 roku do Zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok 2017/2018 wybrani zostali:

1. Daniela Wiśniewska – 45 głosów (przewodnicząca)
2. Dominika Szmajda – 33 głosy (zastępca przewodniczącego)
3. Stanisław Kręcisz, Michał Gawin – 28 głosów (skarbnik/sekretarz)
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego - głosami uczniów naszej szkoły - został wybrany p. Damian Orzechowski.

wstecz