godlo

szyszka

Zajęcia profilaktyczne na temat agresji i przemocy

W ramach działań profilaktycznych w dniu 23 listopada 2017 r. przy współpracy z I Komisariatem Policji w Kielcach została przeprowadzona w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku prelekcja dla uczniów klas I A, I B, II A oraz II B.

Spotkanie prowadziły st. sierż. pani Iwona Kępa oraz pani Jolanta Woźniak-Krześ z Wydziału ds. Nieletnich. Na początku odbyła się rozmowa z uczniami na temat agresji, przemocy i jej rodzajów. Następnie poruszono temat odpowiedzialności karnej nieletnich. Kolejnym elementem był film edukacyjny dotyczący zachowań ryzykownych i wiążących się z nimi konsekwencji. Film oraz prelekcja wywołały wśród młodzieży duże zainteresowanie i wzbudziły wiele emocji.
Pedagog szkolny
Łukasz Ubożak

wstecz