godlo

szyszka

Profilaktyczne Warsztaty Rodzinne

26 listopada 2017 roku w internacie odbyły się Profilaktyczne Warsztaty Rodzinne skierowane do rodziców uczniów klas I.

profilaktyka Celem spotkania była realizacja założeń Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły oraz Internatu na rok szkolny 2017/2018 - zacieśnianie współpracy szkoły z rodzicami.
Uczestnicy warsztatów mieli możliwość skorzystać z wiedzy i doświadczenia psychologa, terapeuty Dariusza Łuczaka ze Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. Natomiast temat zjawiska cyberprzemocy i konsekwencji prawnych nieletnich przedstawiła rodzicom funkcjonariusz do spraw nieletnich z I Komisariatu Policji w Kielcach.

wstecz