godlo

szyszka

Stypendia dla naszych uczniów!

19. 03. 2018 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie 320 stypendiów dla uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego.

Wśród stypendystów zakwalifikowanych do stypendium w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych znalazło się pięciu uczniów naszej szkoły: Klaudia Basiak kl. II a, Wojciech Prażuch kl. IV a, Piotr Bożek IV b, Daniel Czernik kl. II a oraz Szymon Kędziora kl. II a. Kryteriami oceny podczas przydzielania stypendiów były wyniki w nauce, a także dochody rodziny. Wysoko punktowano przedmioty zawodowe, ICT oraz języki. Próg punktowy był niższy niż w szkolnictwie ogólnym, jednakże uczniowie musieli uzyskać na świadectwach średnią minimum 4,0. Uczniowie klasy IV - Wojciech Prażuch i Piotr Bożek znaleźli się w gronie piętnastu wyróżnionych stypendystów za uzyskanie najwyższej liczby punktów.

wstecz