godlo

szyszka

V Ogólnopolski Konkurs Językowy oraz VIII Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Szkół Leśnych

W dniach 10 - 12. 04. 2018 r. w Technikum Leśnym w Miliczu zostały zorganizowane konkursy dla uczniów szkół leśnych: Ogólnopolski Konkurs Językowy oraz Ogólnopolski Konkurs Matematyczny.

Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Agnieszka Noga, Aleksander Krzysztofik, Sebastian Sadza, Agata Prątnicka, Artur Kowal, Weronika Kosińska, Michał Makuch.
KONKURS MATEMATYCZNY
Konkurs z matematyki został przygotowany oraz przeprowadzony w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, a koordynatorką konkursu była pani mgr Małgorzata Mikołajczyk – Kierownik Pracowni Dydaktyki Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Konkurs matematyczny w Instytucie Matematycznym UW otworzył dr Tomasz Elsner - Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych, a poprzedził go wykład dr. hab. Andrzeja Raczyńskiego pt. „Matematyka istot żywych”.
KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO
Konkurs z języków obcych odbył się 11 kwietnia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego i został otarty przez panią prof. dr hab. Annę Małgorzewicz – Dyrektora ds. Dydaktycznych Instytutu Filologii Germańskiej UW w obecności koordynatorów konkursów: z języka angielskiego – dr Katarzyny Sówki-Pietraszewskiej – Zastępcy Dyrektora ds. Nauki i Rozwoju Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z języka niemieckiego – dr Magdaleny Białek – Adiunkta w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego – którzy przygotowali i sprawdzili zadania testowe.
WYCIECZKA PO WROCŁAWIU I KONCERT
Po zakończeniu zmagań konkursowych wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami udali się na wycieczkę z przewodnikiem po Wrocławiu.
Po powrocie do Milicza dodatkową atrakcję stanowił wieczorny koncert szkolnego zespołu muzycznego „NaLeśniki”.
UROCZYSTA GALA
12 kwietnia o godz. 9.00 w auli Technikum Leśnego w Miliczu dyrektor szkoły pani Justyna Żarczyńska otworzyła uroczystą galę zakończenia konkursów. Podczas gali ogłoszono wyniki konkursów i wręczono nagrody dla najlepszych matematyków, anglistów i germanistów.
Wyniki uczniów naszej szkoły:

  • Konkurs języka niemieckiego – klasyfikacja indywidualna:
                  II miejsce – Michał Makuch
  • Konkurs języka niemieckiego – klasyfikacja drużynowa:
                  II miejsce – Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku (Weronika Kosińska, Michał Makuch)
  • Konkurs języka angielskiego – klasyfikacja drużynowa:

                 II miejsce – Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku (Agata Prątnicka, Artur Kowal)
Bardzo dziękujemy Technikum Leśnemu w Miliczu za zorganizowanie konkursów oraz za zaproszenie naszej szkoły. Pobyt w Miliczu i we Wrocławiu przyniósł nam wiele satysfakcji.

 

wstecz