godlo

szyszka

Komunikat żywienie w internacie

W związku ze wznowieniem  zajęć  dydaktycznych w szkole internat jest czynny w niedzielę 14 kwietnia 2019 r. od godz. 16.00.

Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie przyjadą do internatu zobowiązani są do wyprowiantowaniasię z żywienia. Można tego dokonać telefonicznie już 

w niedzielę od godz. 16.00 do 22.00 zgłaszając wyprowiantowanie dyżurnemu wychowawcy.

Informuję, że za okres od 8 do 12 kwietnia 2019r. tj. w dniach akcji strajkowej uczniowie zostali automatycznie wyprowiantowani z żywienia w internacie. 

Obciążeni będą tylko ci uczniowie, którzy w tych dniach przebywali w internacie i korzystali 
z wyżywienia. Koszt wyżywienie w tych dniach tj. 8-12 kwietnia pozostaje taki sam tj. 11,50 zł za całodzienne wyżywienie.

wstecz