godlo

szyszka

Komunikat o organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 3 WRZEŚNIA O GODZ. 10.00 W AULI SZKOLNEJ.

Informacje dla mieszkańców internatu.

1. UCZNIOWIE KLAS I SĄ KWATEROWANI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM ZJAZDU INTEGRACYJNEGO.

2. KWATEROWANIE UCZNIÓW KLAS II, III i IV W INTERNACIE W NIEDZIELĘ 2 WRZEŚNIA 2018 R. OD GODZ. 16.00 DO 21.30 

 • Dziewczęta – wych. I. Cholewińska pok. nr 2
 • Klasa IIIA, IIIB, IV – wych. T. Zemsta, pok. 101, I piętro
 • Klasa IIa, IIb, IV – wych. G. Baran, pok nr. 301, III piętro.

3. PONIEDZIAŁEK 3 WRZEŚNIA KWATEROWANIE W GODZ. 7.00 – 9.00

 • Dziewczęta – wych. A. Wiech Papros pok. Nr 2
 • I piętro – wych. A. Gołda pok. nr 102
 • III piętro - wych. G. Baran – pok. nr 301

4. Dalsze kwaterowanie od godz. 15.00.

 

UWAGA!

 1. Żywienie dla uczniów rozpoczyna się od śniadania 3 września o godz. 8.00.
 2. Wszyscy uczniowie przyjęci do internatu są naliczani za wyżywienie od 3 września 2018r.
 3. W przypadku nieobecności, wyprowiantowanie należy zgłosić zgodnie z procedurą, co najmniej dzień wcześniej do godz. 15.00.
 4. Wyprowiantowanie z poniedziałku 3 września 2018r. można zgłosić telefonicznie do piątku 31 sierpnia do godz. 15.00.
 5. Uczniowie, którzy nie mieszkają w internacie, a chcą korzystać z wyżywienia zobowiązani są do wcześniejszego zgłoszenia się do kierownika internatu w celu zapisania się na posiłki.
 6. Podczas kwaterunku uczeń otrzymuje przydział do pokoju, klucze od pokoju, kołdrę i koc.
 7. Uczeń przywozi z sobą do internatu: poduszkę, poszewki na poduszkę i kołdrę, prześcieradło, przybory higieniczne, miękkie obuwie do chodzenia po internacie. Internat zapewnia kołdrę i koc.
 8. Wpłaty za wyżywienie i czesne dokonujemy na poniższe konto bankowe do 10 dnia każdego miesiąca z góry, na blankiecie wpłaty/przelewu wpisujemy imię, nazwisko i klasę ucznia oraz za co i za jaki okres jest wpłata (miesiąc i rok). Osobno podajemy kwotę za wyżywienie oraz czesne. Nr konta:
  NBP O/Kielce 51 1010 1238 0860 4613 9134 0000

Uwaga!

 • Opłaty za wyżywienie i czesne za uczniów klas I należy wpłacić najwcześniej w dniu 3 września tj. z dniem rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 • Koszty żywienia i zamieszkania w internacie w roku szkolnym 2018/2019
 • Dzienna stawka żywieniowa - 11,50 zł.
 • Czesne płatne za każdy miesiąc – 50 zł
 • Cena obiadu dla uczniów dochodzących - 5,10 zł
 • Ilość dni żywienia we wrześniu – 20.
 • Podczas weekendów stołówka internatu jest nieczynna.
 • Przyjazdy i kwaterowanie uczniów w niedziele w godz. 16-22, późniejsze przyjazdy należy zgłosić wcześniej wychowawcy dyżurującemu.

wstecz