godlo

szyszka

Konkurs literacki

Smutek, żal, nadzieja… 

- jakie uczucia i refleksje towarzyszą dziś młodemu czytelnikowi opowiadania „Wieża” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego?

 

Motto: Gdyby nie było w życiu ludzkim na ziemi rzeczy, wobec których nasza wyobraźnia rozkłada ręce, musielibyśmy w końcu złorzeczyć rozpaczy przenikającej literaturę zamiast szukać w jej utworach nadziei.

Inspiracje:

  • Jaka postawę wobec życia przyjęli bohaterowie opowiadania?
  • Jak symbolika kamiennego pielgrzyma czy wieży ilustruje sytuację człowieka w świecie?
  • Co o losie człowieka mówi tekst?
  • Jakie pytania stawia przed czytelnikiem autor?
  • Jak dziś czyta to opowiadanie młody człowiek?

 

  • Konkurs jest skierowany do uczniów techników i szkół zawodowych w Kielcach oraz szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kieleckim.
  • Zadanie konkursowe polega na napisaniu wypowiedzi refleksyjnej (zwanej dalej esejem) zawierającej odpowiedź na pytanie zawarte w temacie. Uczeń może wykorzystać inspiracje zaproponowane w regulaminie lub przedstawić własne rozważania.


Wymagania dotyczące wypowiedzi refleksyjnej (eseju)

1. Przesłanie pracy do 10 maja 2019 r.

2. Strona tytułowa eseju powinna zawierać tytuł pracy, imię i nazwisko autora oraz nazwę szkoły.

3. Tekst eseju nie może przekraczać objętości 2 stron standardowego tekstu (rozmiar czcionki 12, Times New Roman, interlinia 1,5);

Szczegółowe informacje i zgłoszenia: Marzena Błaut

   

   

wstecz