godlo

szyszka

Zakończenie roku szkolnego uczniów klas IV

26 kwietnia 2019 roku w Technikum Leśnym odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas IV.

 

W auli szkoły zgromadzili się absolwenci klasy IV a i IV b, uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście: pan Andrzej Matysiak - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, pan Mariusz Mazur - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Leśników Polskich w RP, pan Marek Miazga – Nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk oraz pan Krzysztof Bąk – właściciel Szkoły Jazdy „Krzysztof”.
Uroczystość rozpoczęli sygnaliści z Zespołu Sygnalistów Myśliwskich, następnie poczet sztandarowy wprowadził sztandar szkoły, aby dokonać uroczystego przekazania sztandaru uczniom klas trzecich.
Następnie dyrektor szkoły – pani Anna Kowalska podsumowała cztery lat nauki oraz wręczyła Stypendium Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku uczennicy, która uzyskała najlepsze wyniki w nauce. Uczniowie z najwyższą średnią z przedmiotów zawodowych (z czterech lat) otrzymali Stypendium Naukowe Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP oraz Stypendium Szkoły Jazdy „Krzysztof”.
Dla najlepszych „zawodowców” upominki tradycyjnie ufundowały: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych i Świętokrzyska Izba Rolnicza, nagrody książkowe otrzymali uczniowie wyróżniający się zaangażowaniem w pracę społeczną na rzecz szkoły.
Kolejna część spotkania to specjalna tradycja naszej szkoły – wręczanie „Sylwanów”, czyli statuetek dla uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie, działalności społecznej. Pani Dyrektor oraz wychowawczynie klas IV p. Marzena Błaut i p. Anna Lisowska wręczyły „Sylwany” w następujących kategoriach: Nauka, Sport, Sokolnik, Sygnalista, Krwiodawca.
Uczniowie klas czwartych wyrazili swoją wdzięczność pięknymi podziękowaniami oraz kwiatami dla p. Anny Kowalskiej – dyrektor szkoły oraz wszystkich nauczycieli i zaproszonych gości.
Następnie wspólnie wspominaliśmy, jak szybko minęły cztery lata nauki, oglądając prezentację przygotowaną przez p. Agnieszkę Wiech-Papros.

wstecz