godlo

szyszka

Zajęcia profilaktyczno-dydaktyczne w Areszcie Śledczym w Kielcach

W dniu 23.09.2019 r. w ramach programu profilaktyki uczniowie klasy III B wzięli udział w zorganizowanych przez pedagoga szkolnego zajęciach profilaktyczno-dydaktycznych w Areszcie Śledczym w Kielcach.

areszt sledczy 1 Celem spotkania było uświadomienie uczniom konsekwencji związanych z nieprzestrzeganiem prawa karnego oraz pokazanie, jak przebiega proces resocjalizacji osadzonych więźniów.
Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wykładu prowadzonego przez terapeutów Aresztu Śledczego, którzy opowiadali o życiu więziennym. Mieli również okazję zwiedzić miejsca, w których przebywają więźniowie, takie jak: cele, świetlice, spacerniak czy sala ćwiczeń.
Mam nadzieję, że to spotkanie profilaktyczne zapadnie w pamięć wszystkich uczestników oraz że uchroni ich od błędów, jakie popełniły w przeszłości osoby odbywające wyrok.

wstecz