godlo

szyszka

Kurs pilarzy – drwali

Kurs pilarza dla uczniów klas III odbył się w dniach od 14.10.2019 r. do 31.10.2019 r. na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk oraz Leśnictwa Bartków

. W kursie uczestniczyło 21 uczniów, a instruktorami byli pan Roman Litwiński, pan Adam Pliszka i pan Michał Buczyński.

W dniach 30 i 31.10. 2019 r. odbył się egzamin dla uczniów na pilarza. Egzamin został przeprowadzony w drzewostanie sosnowym, na zrębie zupełnym. Każdy uczestnik kursu musiał zaliczyć część teoretyczną (test) i część praktyczną (ścinka drzewa, okrzesywanie i przerzynka). Wszystkie osoby uczestniczące w kursie uzyskały wynik pozytywny.

Opracował Michał Buczyński

wstecz