godlo

szyszka

Dzień profilaktyki

23 listopada 2019 r. w internacie został zorganizowany „Dzień profilaktyki” dla rodziców uczniów klas I oraz wychowawców i nauczycieli.

Celem zajęć było zapoznanie rodziców z negatywnymi konsekwencjami używania przez młodzież wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów. 

Spotkanie składało się z trzech części, w pierwszej kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Kielcach – p. Ewa Ziemkiewicz omówiła i przedstawiła prezentację nt.: „ Konsekwencje palenia papierosów i e-papierosów oraz nowatorskie wyroby tytoniowe” .
W drugiej części spotkania funkcjonariusze Komendy Miejskiej w Kielcach omówili kwestię odpowiedzialności karnej uczniów nieletnich oraz związane z tym obowiązki rodziców w sprawowaniu władzy rodzicielskiej. W ostatniej części p. Dariusz Łuczak - terapeuta, pracownik Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki przeprowadził warsztaty dotyczące konsekwencji zażywania przez młodzież substancji psychoaktywnych.
Rodzice uczestniczący w zajęciach mieli również okazję do indywidualnych konsultacji z zaproszonymi prelegentami, nauczycielami oraz wychowawcami.

wstecz