godlo

szyszka

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas I

Integrowanie klasy to bardzo ważny element oddziaływań wychowawczych.

Niekiedy stanowi jednak trudny do osiągnięcia proces. W obliczu istniejących zagrożeń, jakie czyhają na młodzież, działania integrujące stanowią ważny czynnik szeroko rozumianych oddziaływań profilaktycznych.
Dlatego 3 grudnia 2019 r. we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach przeprowadziłem dla uczniów klas I A, I B oraz I C zajęcia mające na celu nawiązanie lepszych relacji między rówieśnikami.

Łukasz Ubożak – pedagog szkolny

wstecz