godlo

szyszka

Lekcja historii - stan wojenny

12 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Leśnych odbył się wykład historyka IPN pana Marka Jończyka.

Prelegent przedstawił przyczyny, przebieg i skutki wprowadzenia 38 lat temu stanu wojennego w Polsce. Podkreślił światowy fenomen polskiej „Solidarności”. Została ona uznana za największy ruch wolnościowy w XX-wiecznej Europie, dzięki któremu obalony został zbrodniczy system komunistyczny.

Więcej na: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/teki-edukacyjne/27585,Stan-wojenny.html

wstecz