godlo

szyszka

Sławomir Szostek

Jestem absolwentem Wydziału Leśnego SGGW-AR w Warszawie i policealnej szkoły leśnej Västerbyskolan w Szwecji. W Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku pracuję od 1989 roku jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. W trakcie pracy w szkole zdobyłem również uprawnienia do nauczania Podstaw Przedsiębiorczości kończąc w 2000 roku studia podyplomowe na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Od 2008 roku jestem Kierownikiem Szkolenia Praktycznego i prowadzę zajęcia praktyczne z uczniami klas trzecich Technikum Leśnego. W roku 2010 ukończyłem studia podyplomowe „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Ochroną Środowiska”, tym samym nieobce są mi zasady BHP w leśnictwie.

Razem z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych przygotowuję uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe . Uczestniczę w wielu przedsięwzięciach dotyczących egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną , Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi, KOWEZiU i inne instytucje oświatowe.

Moje zainteresowania to wędrówki górskie, spływy kajakowe i inne aktywne formy spędzania wolnego czasu a ostatnio fotografia, oczywiście interesuje mnie wszystko co ma związek z leśnictwem zwłaszcza jeśli to ma coś wspólnego z ochroną lasu.

wstecz