godlo

szyszka

Informacje o kole plastycznym

Koło plastyczne istnieje w Internacie ZSL od 2003 r. Głównym celem jest zapewnienie młodzieży atrakcyjnych zajęć w czasie wolnym od nauki. Do dyspozycji uczniów jest sala plastyczna w internacie, wyposażona w materiały i narzędzia.

 

Do koła należą przede wszystkim dziewczęta. Zajmują się one dekoracjami pomieszczeń w szkole i w internacie z okazji akademii i uroczystości, np. początek roku, święto KEN, Wigilia, pożegnanie klas czwartych itp. Co roku organizowane są kiermasze koła plastycznego. Dochód ze sprzedaży prac przeznaczany jest na doposażenie pracowni lub na cele charytatywne, np. dla dzieci z domu dziecka.

Największą popularnością spośród zajęć cieszy się malowanie farbami witrażowymi na szkle i folii.

Koło prowadzi także kronikę internatu oraz przygotowuje prace na konkursy. W bieżącym roku szkolnym z inicjatywy koła plastycznego i koła foto został zorganizowany Wojewódzki Przyrodniczy Konkurs Plastyczno-fotograficzny „Świętokrzyskie, jakie cudne !”.

Opiekunem koła jest wychowawca internatu Izabela Cholewińska.

wstecz