godlo

szyszka

Doświadczenie wzbogaca 2013

Kolejny raz naszą szkołę odwiedzili uczniowie i nauczyciele z niemieckiej szkoły partnerskiej w Morgenröthe. Wizyta trwała od 21 do 27 kwietnia 2013 r. Zaangażowanie Nadleśnictwa Zagnańsk i Nadleśnictwa Stąporków umożliwiło realizację głównych założeń merytorycznych wizyty: przedstawienie zasad gospodarki leśnej w Polsce, odnowień naturalnych, pielęgnacji zróżnicowanego drzewostanu, pozyskiwania drewna, szkółkarstwa etc.

Goście z Niemiec poznali również formy ochrony przyrody m.in.: Świętokrzyski Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy i oczywiście Dąb Bartek.

Krótki pobyt w Krakowie i na Świętym Krzyżu stanowił doskonałe tło do przybliżenia młodzieży z Niemiec naszej historii.

Uczniowie naszej szkoły towarzyszyli kolegom z Niemiec w wyjazdach, zaprezentowali sokolarnię, a wspólne zajęcia sportowe stały się jednym z przyczynków umożliwiających poznanie życia codziennego mieszkańców internatu. Szczególne wrażenie wywarło na młodzieży z Niemiec uroczyste pożegnanie klasy czwartej.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej uzyskanego na podstawie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wychowania, Edukacji i Rozwoju „Knieja”.

wstecz